theateropleidingen

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Tijdens een eerste jaar van de kaderopleiding krijg je les op basis van theaterprojecten waarbinnen gewerkt wordt aan de richting of combinatie van je profielkeuze (spel,regie en/of theatercoach). Er wordt een basis gelegd o.a. met dramaturgie, theatervormgeving, regie, spel, methodiek en speltechniek. De basislessen worden gegeven op 30 zaterdagen van 9:30 tot17:00 uur, aangevuld met een enkele zondag. Deze 'vaste lessen' kun je gedurende het jaar aanvullen met losse modules. Er wordt altijd naar presentaties gewerkt terwijl je met behulp van vaktechnische vakken je vanuit vormgeving of dramaturgie over het project buigt. Alle studenten (behalve diegenen die in hun examentraject regie of theatercoach zitten) doen mee aan deze projecten. Aan het eind van het eerste jaar volgt er een bindend advies vanuit de dagelijkse leiding over het vervolg van je opleiding en worden doelstellingen besproken en waar nodig herzien.

Hoe ziet het het tweede jaar eruit?

Nadat je het eerste jaar succesvol hebt afgerond volgt er in het tweede jaar een verdere verdieping van de profielen. De basis in het tweede jaar is net als in het eerste jaar opgebouwd uit twee spelprojecten waarmee je naar verschillende presentaties werkt. Daarnaast leer je bijv. bij de regierichting hoe je een stageplan/regieplan schrijft. Indien dit plan wordt goedgekeurd organiseer je vervolgens je eigen korte stage en volg je de lessen die passen bij die stage. Binnen de stagelessen wordt er aandacht besteed aan techniek en repetitieopbouw (methodiek) en volg je een verdieping in Theatervormgeving, leer je hoe je een stageplan/regieplan moet schrijven en doe je een korte externe regie-stage. (6 repetities incl. presentatie) - Indien je een positief oordeel van het docenten team krijgt in het tweede jaar, kun je aan je derde jaar en de start van traject examenplan ontwikkeling beginnen. - studenten in de richting van spel volgen creatief en elementair spellessen en spelen in opnieuw 2 spelprojecten die uiteindelijk als voorstelling gepresenteerd worden.

Wat kun je doen met het regiediploma en diploma theatercoach

Werk je in onderwijs of in de zorg? Mensen die vanuit hun eigen vakgebied willen vaak bij ons leren om theater in te zetten in hun werk en zijn dan ook zeer welkom. Door te leren hoe je theater als middel in kunt zetten en hoe je met specifieke groepen theater kunt maken, ontwikkel je een zogenaamde tweede vakbekwaamheid. Wil je je ontwikkelen als amateurtheater regisseur? Toneelgroepen die met een gediplomeerde regisseur/regisseuse werken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen en jou voor de regie een honorarium geven. Naast dit werk is het mogelijk om dramalessen te geven in buitenschoolse activiteiten. Veel van onze oud-studenten werken daarnaast bij culturele organisaties. Om je verder te specialiseren in het geven van lessen en coachen in theater kun je ook kiezen voor het profiel: theatercoach voor school & straat; bij dit profiel vind er een specialisatie plaats waardoor je in staat bent theater voor en met bijzondere doelgroepen te maken, zoals kinderen, jongeren, ouderen, specifieke culturen enz. Wil je je meer als speler ontwikkelen dan kun je kiezen voor het profiel spel.

Hoe ziet een examenjaar (3e jaar) eruit?

Tijdens het examenjaar (3e jaar) is de regiestudent de eerste helft van het jaar aanwezig voor een laatste theaterproject waarbij je werkt met een specifieke doelgroep (tienermoeders, bejaarden, kinderen). Daarnaast volg je visieontwikkelingslessen die je steunen in het schrijven van een examenplan. Halverwege het derde jaar presenteer je dit examenplan. Na goedkeuring van dit plan door het docententeam kun je starten met je repetities en volg je een keer per week de zogenaamde 'terugkomsessie' en plenaire activiteiten. Bij de terugkomsessie ontmoet je je begeleider samen met andere examenkandidaten en besprek je de voortgang van je regie en eventuele knelpunten en vragen. Om beurt neemt een examenstudent zijn of haar groep mee naar deze avond om te repeteren in aanwezigheid van je docent en medestudenten. Aan de hand van een doorloop ( de 'groenlicht' procedure) wordt bepaald of er voldoende vertrouwen is om het examen aan te vragen. Als je slaagt voor het examen ontvang je het landelijk erkend diploma professioneel regisseur voor de amateurkunsten. afstuderen in acteren In de richting acteren doe je twee extra spelstages waarmee je uiteindelijk je opleiding afrond. Dit kunnen interne producties zijn van het rcth, projecten binnen de opleiding of een externe productie. Aan de hand van je persoonlijke dossier met alle verslagen en beoordelingen wordt aan het eind van het seizoen bepaald of je geslaagd bent.

Kan ik ook vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken?

Afhankelijk van voorgeschiedenis en praktijkervaring is het mogelijk om bij uitzondering vrijstellingen te krijgen voor bepaalde vakken. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de directie. Als vrijstelling wordt verleend geeft dit echter geen korting op het lesgeld.

Hoeveel tijd kost deze opleiding mij?

Er wordt 30 weken per jaar lesgegeven op zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur. Daarnaast ben je vrij om je lespakket aan te vullen met losse modules die worden gegeven op doordeweekse avonden. Deze modules zijn in de regel niet verplicht, slechts bij uitzondering kan het docententeam besluiten een module verplicht te stellen om tot het examen te komen. Studentenmoeten naast hun lessen rekening houden met 1 à 2 dagdelen thuisstudie.

losse modules

wat is het verschil tussen een cursus en een losse module?

Inhoudelijk is er geen verschil. Op het moment dat jij je echter wilt laten beoordelen voor een cursus, noemen wij het een losse module, je behaalt daarmee een deelcertificaat waarmee het afgeronde vak inzetbaar is als onderdeel van de deeltijd opleiding. Heb je geen interesse in een beoordeling dan is dat dus geen enkel probleem, de keus is aan jou. Je krijgt dan geen certificaat en we noemen het gevolgde onderdeel dan een een cursus.

Klopt het dat ik in plaats van een auditie ook een losse module kan volgen?

Inderdaad, dat klopt. Wel is het dan van belang dat je je laat beoordelen door je docent en dat je lesverslagen maakt en een evaluatie invult. Bij de laatste lesavond wordt de module in een evalutie gesprek afgerond. Indien je de module hebt behaald ben je daarmee ook toegelatentot de deeltijd opleiding.