Schermafdruk 2016-04-13 10.47.07 Op 1 januari 2015 is een wereldwijd unieke samenwerking tussen zorg, kunst en cultuur gestart. Theater Maatwerk en Galerie Atelier Herenplaats (onderdeel van Pameijer) werken nu samen met het rotterdamscentrumvoortheater (rcth) en hebben dit in een convenant vastgelegd. Dit is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Gemeente Rotterdam in 2015 en 2016.

 

Het rcth en Theater Maatwerk willen samen een nieuwe culturele instelling worden voor mensen met en zonder beperking in nauwe samenwerking met Galerie Atelier Herenplaats. Dankzij het convenant is het gelukt om met elkaar een subsidieaanvraag in te dienen voor het Kunstenplan 2017-2020. Je kunt hieronder de samenvatting van deze aanvraag lezen.

 

Zo zijn wij met elkaar op weg naar een nieuwe culturele instelling vanaf 2017 in nauwe samenwerking met Galerie Atelier Herenplaats. We noemen die nieuwe instelling voorlopig rcth+.

 

UPDATE 1 juni 2016 : Lees hier het volledige advies van de rrkc over rcth+.

 


‘Wij willen een samenleving waarin je anders mag zijn. Waarin iedereen die anders is, zichtbaar mag zijn. Homo, gelovig, oud, ziek en dus ook de mens met een beperking. Die mensen wil ik tegenkomen. Die wil ik zien in de sportschool, in de winkel, op straat. En ook in de culturele instellingen; op de vloer, als toeschouwer, als maker. Maar ik zie ze niet. Dat is waarom rcth+ nodig is.’

 

Paul Röttger, artistiek leider van de samenwerking.


Samenvatting cultuurplan 2017-2020

 

rcth+
huis voor inclusieve kunst

Rcth+ is een vernieuwde culturele instelling ontstaan uit de bundeling van de expertise van zorginstelling Pameijer (Theater Maatwerk) en het rotterdamscentrumvoortheater. Voor het eerst is er een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars mét en kunstenaars zónder specifieke beperking. Rcth+ maakt inclusieve kunst. Het is een opleiding en een theatergroep die met theatrale en beeldende middelen bijdraagt aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van Rotterdammers, ongeacht hun achtergrond, geaardheid of fysiek en geestelijk vermogen.

 

Rcth+ kijkt naar de wereld met oog voor het vreemde, het onwelgevallige en het ongrijpbare. Soms is het goed om niet naar het podium te kijken, maar naar wie er in de coulissen is blijven staan. De samenwerking tussen de twee kunst- en zorginstellingen is een nieuwe artistieke stap voor de realisatie van een inclusieve maatschappij. Rcth+ biedt de kunstenaars met een specifieke beperking de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen en te presenteren. De zorginstelling waarborgt hiervoor een verantwoorde zorgomgeving.

 

De instelling kent vier kerntaken:
• opleiden & trainen van inclusieve spelers en makers
• het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen
• cultuureducatie & emancipatie
• onderzoek & kennisdeling

 

Het rcth+ gaat jaarlijks circa 16.000 bezoekers bereiken, waarvan 6.000 jongeren en kinderen tot 25 jaar. Rcth+ richt zich naast kunst- en cultuurliefhebbers ook op professionals uit de zorg, de kunst en het onderwijs en daarnaast op mensen die niet primair in kunst geïnteresseerd zijn, maar wel aangesproken worden door de thematieken. Elke Rotterdammer kan participeren binnen het werk van rcth+. Cultuureducatie & emancipatie organiseert laagdrempelige ontmoetingen op uiteenlopende manieren.

 

Rcth+ heeft een kaderopleiding; een landelijk erkende deeltijdopleiding die iedere 4 jaar via KunstKeur opnieuw wordt gecertificeerd. Jaarlijks zullen 563 studenten deze opleiding volgen. Afgestudeerde studenten zijn in staat om zich met een breed palet aan theatrale middelen (taal, fysiek, beeldend en muzikaal) te verhouden tot actuele maatschappelijk en artistieke ontwikkelingen. Deze verhouding resulteert in kwalitatieve inclusieve kunst die zowel communiceert met specifieke doelgroepen als met regulier publiek.

 

In totaal maakt rcth+ in de periode 2017-2020 negen grote voorstellingen: waarvan vier interdisciplinaire voorstellingen, één muziektheaterproject rond de Johannes-passie met een reprise in de paasperiode van de volgende jaren en vier familievoorstellingen in het najaar.
Daarnaast worden er jaarlijks 4 theaterateliers gemaakt en 40 workshops gegeven i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats. Verder realiseert rcth+ gedurende de gehele kunstenplan periode : een festival, een voorstelling met een bescheiden landelijke tournee, debatten, theatrale lezingen en exposities i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats.

 

Samenwerken is een wezenlijk onderdeel van rcth+. Er wordt voortgebouwd op de samenwerkingsverbanden van het rcth met zijn lokale omgeving, onderwijsinstellingen en het culture veld. Het is een dynamisch netwerk dat voortkomt uit een ondersteunende, aanvullende en inhoudelijke noodzaak.

 

Het rcth+ wil een innovatieve voortrekkersrol spelen op het gebied van diversiteitsbeleid in de culturele sector. Onderzoek naar nieuwe werkvormen en een overdraagbare methodiek is een speerpunt van de instelling. Door vanuit artistieke waarden zorg & kunst met elkaar te verbinden, brengt het rcth+ een nieuwe kleur in Rotterdam.

 


Lees het gehele plan: Rcth+ Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

 

Klik hier indien je meer wilt lezen over de procedure van de cultuurplan aanvraag 2017-2020, of bekijk hieronder het filmpje van de rrkc met een toelichting op het cultuurplanadvies.


 

Cultuurplanadvies 2017-2020 from RRKC on Vimeo.